Biblioteka - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treściSzkolna Biblioteka
Nauczyciele Bibliotekarze
mgr Joanna Banska, mgr Alicja Chruściel, mgr Anna Klimowicz
poniedziałek 9:35 - 14:30
wtorek 8:00 - 14:30
środa 8.00 - 13:25
czwartek 8.00 - 08.50 i 9:35-13:15
piątek 8.45 - 13.25     
sobota w czasie zjazdów I LO dla Dorosłych przerwy międzylekcyjne

mail: biblioteka@ckziulubliniec.pl
Biblioteka wraz z czytelnią jako Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, służy realizacji zadań edukacyjnych i dydaktyczno-wychowawczychszkoły.
W celu realizacji zadań biblioteka:
 • uczestniczy w przygotowaniu słuchaczy do samokształcenia
 • pełni rolę ośrodka informacji dla słuchaczy, nauczycieli, doradców metodycznych i innych pracowników szkoły
 • wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli
Biblioteka posiada odręne pomieszczenie w siedzibie Centrum, w  bibliotece znajduje się wypożyczalnia, wyodrębniona czytelnia i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, multimedia i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, a w szczególności:
 • wydawnictwa informacyjne
 • podręczniki szkolne
 • lektury
 • literaturę popularno-naukową
 • beletrystykę
 • zbiory multimedialne
 • literaturę pedagogiczną
 • informatory maturalne i informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
 • czasopisma fachowe i prasę codzienną
Strukturę szczegółową zbiorów determinują profil szkoły i kierunki kształcenia, zainteresowania użytkowników, czynniki środowiskowe, lokalne i regionalne.
Lokalizacja i kontakt
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782958313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    
Godziny przyjęć petentów
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Wróć do spisu treści