BIBLIOTEKA - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści


Szkolna Biblioteka


Nauczyciele Bibliotekarze
mgr Alicja Chrusciel                  mgr Anna Klimowicz

PONIEDZIAŁEK                 8.45 -  16.15
ŚRODA                              10.30 - 16.15
CZWARTEK                        7.45 - 16.00    
PIĄTEK                               7.45 - 16.00
SOBOTA (ZJAZDOWA)       PRZERWY

mail: biblioteka@ckziulubliniec.pl
  „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego".
Jan Paweł II
Witamy wszystkich smakoszy słowa, kreatywnych estetów, kulturalnych maniaków i początkujących literatów.

Tutaj:
 • chętnie Cię widzimy;
 • nie stawiamy stopni;
 • razem szukamy wiedzy.

U nas możesz:
 • przeglądać zbiory;
 • wypożyczać książki;
 • czytać czasopisma;
 • delektować się ciszą;
 • odpoczywać;
 • marzyć;
 • myśleć;
 • uczyć się.


W bibliotece przechowujemy około 6 tysięcy egzemplarzy.
Oprócz książek w jej zasobach znajdują się również czasopisma.
Z racji wolnego dostępu do półek, Czytelnik ma możliwość samodzielnego poszukiwania informacji. Znajdzie ją w wydzielonym księgozbiorze podręcznym, który zawiera encyklopedie, słowniki, kompendia i inne informatory z różnych dziedzin wiedzy oraz w poszczególnych działach odpowiadających tym dziedzinom.
Osobną część stanowi bogaty zbiór literatury pięknej, obejmujący twórczość autorów polskich i obcych.
Zasoby biblioteki są na bieżąco uzupełniane o nowe egzemplarze,
w tym lektury szkolne, literaturę przedmiotową i psychologiczno-pedagogiczną oraz beletrystykę.
W jej pomieszczeniu gromadzone są materiały piśmiennicze.
Ich dobór i selekcja podyktowane są aktualnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wychowawczymi szkoły, a także zainteresowaniami Czytelników.
Odwiedzający bibliotekę mają stały i wolny dostęp do zgromadzonych zasobów. Mogą z nich korzystać na miejscu lub wypożyczać je do domu.
Działalność biblioteki obejmuje też wspieranie misji wychowawczej i kulturalno-oświatowej szkoły. Oznacza to, np. organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć- np. konkursów bibliotecznych: literackich czy literacko- plastycznych, akcji czytelniczych, jak również czytelni uczniowskich recenzji i literackich debiutów- BLOG biblioteczny.
Światowy Dzień Poezji –
święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku.
Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu.
Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.
UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.
Wisława Szymborska
Niektórzy lubią poezję
Niektórzy –
czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.
Lubią –
ale lubi się także rosół z makaronem,
lubi się komplementy i kolor niebieski,
lubi się stary szalik,
lubi się stawiać na swoim,
lubi się głaskać psa.
Poezję –
tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy.
Jeśli ktoś z Was, drodzy Uczniowie i Słuchacze, pisze wiersze- zachęcam do podzielenia się swoją twórczością poetycką.
Piszcie na adres- klimowicza@ckziulubliniec.pl
mgr Anna Klimowicz
KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ-
„ULUBIONE KSIĄŻKI MOJEGO DZIECIŃSTWA”
Drodzy Uczniowie i Słuchacze!
23 kwietnia będziemy obchodzić
Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Z tej okazji Biblioteka przygotowała KONKURS, który umożliwi Wam,
Drodzy Czytelnicy, przeniesienie się w świat dzieciństwa, fantazji, pięknych wspomnień…
regulamin
Wszystko to będzie możliwe za sprawą Waszych ulubionych książek z okresu dzieciństwa…

Jeżeli lubicie pracę z komputerem, a także dużo czytacie, to do Was skierowany jest ten konkurs.
Możecie połączyć przyjemne z pożytecznym i stworzyć interesującą prezentację multimedialną pt. „Ulubione książki mojego dzieciństwa”, a także otrzymać super nagrodę- niespodziankę, dyplom no i oczywiście dodatkową ocenę z języka polskiego.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!
mgr Anna Klimowicz
Międzynarodowy Dzień Pisarza
Choć najpopularniejsze literackie święto przypada 23 kwietnia, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Książki, kalendarz podpowiada nam, że literaturę możemy celebrować częściej – i to nie tylko poprzez codzienną lekturę.
3 marca przypada Międzynarodowy Dzień Pisarza i Pisarek, ustanowione w 1984 roku przez PEN Club.
PEN Club to Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy założone w 1921 roku w Londynie przez Catherine Amy Dawson Scott.
Od początku głównym celem stowarzyszenia jest promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy między pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na świecie. Kieruje się zasadą, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej.
Jest to organizacja niepolityczna i pozarządowa, związana z UNESCO oraz Komisją Ekonomiczno-Społeczną Narodów Zjednoczonych.
PEN Club składa się z oddziałów lokalnych, które reprezentują swoich członków, nie kraje. Członkostwo dostępne jest dla wszystkich wykwalifikowanych pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy, historyków oraz wszystkich zaangażowanych na polu literatury niezależnie od narodowości, rasy czy religii. Każdy z członków musi podpisać regulamin PEN Clubu i tym samym go zaakceptować.
Międzynarodowy Dzień Pisarza nie jest tak popularny jak Światowy Dzień Książki, przypadający 23 kwietnia, kiedy w księgarniach na całym świecie organizowane są spotkania autorskie i wydarzenia literackie. Jak myślicie dlaczego? Czy warto byłoby to zmienić i bardziej spopularyzować jego obchody?
A czy Wy, Drodzy Uczniowie i Słuchacze, macie swoich ulubionych pisarzy?
mgr Anna Klimowicz
Senat ustanowił rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza
Uznając zasługi Czesława Miłosza w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił – w dwudziestą rocznicę śmierci poety- Rok 2024 Rokiem Czesława Milosza
Czesław Miłosz był poetą, eseistą, prozaikiem, tłumacze, wykładowcą oraz laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury którą otrzymał w 1980 roku.
Oto ciekawostki i ważne informacje o Czesławie Miłoszu:
1. Urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie w rodzinie szlacheckiej.
2. Jego rodzicami byli Aleksander Miłosz herbu Lubicz i Weronika z Kunatów herbu Topór.
3. Czesław Miłosz urodził się jako poddany cara rosyjskiego, obywatel litewski, narodowości polskiej. Przodkami jego byli szlachcice litewscy osiadli na Litwie mówiący po polsku.
4. Pierwsze lata nauki zdobywał pod okiem matki nauczającej w wiejskiej szkole pisania, czytania, rachunków. Początkowa nauka przychodziła mu z trudem. Był bardziej zafascynowany otaczającym go światem niż nauką.
Lata 1921-1929 to okres pobierania nauki w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.
5. Dalszy etap edukacji kontynuował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, początkowo studiował polonistykę na Wydziale Humanistycznym po czym przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych studiując prawo.
6. Debiut literacki Miłosza miał miejsce w 1930 roku. Wiersze „Kompozycja” i „Podróż: zamieszczone zostały na łamach uniwersyteckiego pisma „Alma Mater Vilnensis”
7. W czasie studiów został członkiem Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich. Klub był głośną w Wilnie organizacją akademickiego życia skupiającą w swoich szeregach wielu znanych w późniejszych czasach osób, z którymi młody Miłosz zawarł znajomości i przyjaźnie. Klub był organizacją programowo apolityczną.
8. Czasy studenckie Miłosza to także działalność w ramach grupy poetów Żagary współuczestnicząc w wydawaniu pisma o tej samej nazwie. Swoją aktywność wykazywał również pracując w Polskim Radiu Wilno.
9. Większą część czasów II wojny światowej spędził w okupowanej przez Niemców Warszawie. W czasie wojennej zawieruchy wykazywał dużą aktywność na literackiej niwie. Tworzył pod pseudonimem Jan Syruć i pod tym nazwiskiem wydał w 1940 roku tom wierszy zatytułowany „Wiersze”. W okupowanej Warszawie pracował jako woźny w szkole. Wraz z bratem Andrzejem brał czynny udział w ratowaniu Żydów, przechowywał ich oraz udzielał im finansowego wsparcia.
10. W roku 1989 bracia Miłosz za pomoc Żydom w czasie wojny, zostali uhonorowani przez Instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
11. Okres powojenny to dla Miłosza czas pracy w dyplomacji. Jako attache kulturalny przebywał w Stanach Zjednoczonych oraz we Francji. Korzystając z okazji przebywania w Paryżu w roku 1951 poprosił Francuzów o azyl polityczny.
12. Lata spędzone na francuskiej ziemi owocowały działalnością literacką. Współpracował w tym czasie z Jerzym Giedroyciem. Największe poruszenie wywołał publikując esej „Zniewolony umysł”. Wiele jego literackich prac publikowane było na łamach paryskiej Kultury Jerzego Giedroycia.
13. W 1960 roku Czesław Miłosz przeniósł się do Stanów Zjednoczonych podejmując pracę na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz na Harvardzie.
14. Jedną z ważniejszych osób w emigracyjnym życiu Czesława Miłosza był Jerzy Giedroyć. Współpraca z Giedroyciem owocowała wydawaniem przez niego twórczości Miłosza. On był inicjatorem i wykonawcą zgłoszenia Miłosza do literackiej nagrody Nobla. To on jako kierownik emigracyjnego ośrodka literackiego znanego jako Instytut Literacki w Paryżu wydał Tom dzieł zbiorowych Miłosza.
15. 9 października 1980 roku Akademia Szwedzka w Sztokholmie ogłasza przyznanie Czesławowi Miłoszowi Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
16. W 1993 roku Miłosz przeprowadza się na stałe do Polski i zamieszkuje w Krakowie. Podczas życia na emigracji wielokrotnie był za swoją twórczość literacką doceniany przez wiele ośrodków akademickich. Doktoraty honoris causa nadane przez wiele uniwersytetów są najlepszym przykładem prestiżu jakim się cieszył.
17. 14 sierpnia 2004 roku Noblista Czesław Miłosz umiera. Po śmierci zostaje pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.
18. Twórczość Czesława Miłosza do czasu otrzymania Nagrody Nobla była znana za granicą Polski i nie ograniczała się jedynie do środowisk emigracji polskiej. Władze Polski Ludowej skutecznie blokowały dostęp do jego twórczości. W kręgach polskiego podziemia antykomunistycznego wydawane były pojedyncze jego utwory. Przyznanie mu Nobla było dla wielu Polaków sporym zaskoczeniem, gdyż jego dzieła były skwapliwie cenzurowane przez ludowe władze i mało osób wiedziało o jego istnieniu, a co dopiero o twórczości literackiej.
mgr Anna Klimowicz
WAŻNE WYDARZENIA! MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego- to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego.
Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu. Język ojczysty to wielki skarb! Dbajmy o niego każdego dnia! Nie tylko w dniu jego święta! Zachęcam do uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach literackich.  
mgr Anna Klimowicz
Kochani.
W związku ze zbliżającymi się WALENTYNKAMI, przygotowałam Wam propozycje książek o miłości... Książki o miłości, które musi znać każda romantyczna dusza...
Mity i historie o miłości pomiędzy ludźmi, bogami czy ludźmi i bogami, znane były w zasadzie każdej starożytnej cywilizacji. Obecnie rolę takich opowieści pełnią książki o miłości. Co ciekawe, ciągle powstają nowe – miłość jest tematem, który prawdopodobnie nigdy się nie znudzi ani nie wyczerpie. Dlatego, jeżeli lubicie tego rodzaju literaturę, poniżej znajdziecie niewielkie zestawienie zawierające najpiękniejsze i najlepsze książki o miłości, które warto przeczytać.
 
 
Red, White & Royal Blue – Casey McQuiston
 
Odrobinę nietypowa historia miłosna z najwyższych sfer z wielką polityką w tle. On ma na imię Alex i jest synem prezydentki USA. Drugi on ma na imię Henry i jest księciem, drugim w kolejce do brytyjskiego tronu. Alex i Henry niezbyt się lubią, a ich wzajemna niechęć doprowadza do dyplomatycznego skandalu. Aby wyjść z twarzą z tej sytuacji, obydwaj bohaterowie decydują się na jednodniową, udawaną przyjaźń, oczywiście relacjonowaną przez media. Łatwo się domyślić, że udawana sympatia przerodzi się w coś głębszego... "Red, White & Royal Blue" to pełna humoru i jednocześnie niebanalna historia miłości pomiędzy dwoma mężczyznami. Warto samodzielnie sprawdzić, dlaczego książka Casey McQuiston stała się ona światowym bestsellerem.
 
 
Światło, którego nie widać – Anthony Doerr
 
"Światło, którego nie widać" to jedna z najbardziej znanych powieści o miłości ostatnich lat, chociażby ze względu na fakt, że jej autor, amerykański pisarz Anthony Doerr, dostał za nią literackiego Pulitzera. Głównymi bohaterami powieści są niewidoma Marie-Laure, mieszkająca najpierw w Paryżu, a później w bretońskim Sain-Malo, a także Werner, sierota z Niemiec i późniejszy żołnierz nienieckiej armii. A jako że akcja powieści dzieje się podczas II wojny światowej, losy dwójki bohaterów przetną się właśnie podczas wojennych działań. Powieści Doerra daleko jednak do łzawego, wojennego melodramatu. To świetnie napisana, doskonale udokumentowana historia o miłości z wielką wojną w tle. I o niszczącej sile totalitaryzmu, a także o tym, jak pozostać człowiekiem w nieludzkich czasach. Seria książek Cukiernia pod Amorem autorstwa Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk.Książki Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk z serii Cukiernia pod Amorem tworzą wielowątkową, sagę o rodzinach mieszkających w Gutowie – fikcyjnym mazowieckim miasteczku. Losy Hryciów, Cieślów i Zajezierskich przecinają się na tle wielkich wydarzeń historycznych, począwszy od końca XIX wieku, poprzez odzyskanie niepodległości przez Polskę, międzywojnie i lata wojenne, PRL, aż po dzień dzisiejszy. "Cukiernia pod Amorem" te jednak nie tylko obyczajowa saga rodzinna, ale także książki o miłości –niekiedy trudnej i nieszczęśliwej, czasami dobrej i pięknej, ale zawsze
obecnej w życiu bohaterów. Literatura dla tych, którzy poszukują interesującej beletrystyki z miłością w tle.
 
 
Kwiaty na poddaszu – Virginia C. Andrews
 
"Kwiaty na poddaszu" to jedna z najważniejszych amerykańskich powieści XX wieku. Książka wyjątkowa i wielowątkowa, łącząca w sobie chociażby powieść psychologiczną, gotycką czy powieść o dorastaniu. To także doskonały przykład książki o zakazanej miłości – uczuciu od początku skazanym na porażkę, prowadzącym zakochanych do pewnej klęski. Na najprostszym poziomie Kwiaty na poddaszu są historią rodzeństwa więzionego przez ich despotyczną babkę. Gdy jednak wczytamy się głębiej, okazuje się, że książka Virginii C. Andrews to przypowieść o odpowiedzialności, winie oraz mniej lub bardziej słusznej karze. O utraconym dzieciństwie i okrucieństwie nieświadomie popełnianym w imię miłości. Bardzo mocna książka, po dziś dzień wzbudzająca niemałe kontrowersje, dlatego tym bardziej warto po nią sięgnąć.
 
 
Seria książek Lovely Lane autorstwa Nadine Dorries
 
"Lovely Lane" jest serią powieści o pielęgniarkach ze szpitala St. Angelus. Akcja cyklu rozpoczyna się w 1953 roku, kiedy do szkoły pielęgniarek znajdującej się na tytułowej Lovely Lane w angielskim Liverpoolu, trafia pięć dziewcząt. Wywodzą się one z różnych warstw społecznych, inaczej zostały wychowane i musiały radzić sobie z różnymi problemami, ale łączy je jeden cel: chcą zostać pielęgniarkami i nieść pomoc potrzebującym w trudnej, powojennej rzeczywistości. W szpitalu przyjdzie im mierzyć się z przeróżnymi, nie tylko medycznymi problemami, a miłość również pojawi się w ich życiu... Lovely Lane to obyczajowe książki z miłością i medycyną w tle, idealne dla kogoś, kto poszukuje spokojnej, ale niezbyt kontrowersyjnej literatury na trudne czasy.
 

Zachęcam do lektury!
 
mgr Anna Klimowicz
MIĘDZYNARODOWA AKCJA CZYTELNICZA
Z przyjemnością informuję, iż Nasza Szkoła otrzymała DYPLOM, CERTYFIKAT oraz  PODZIĘKOWANIE za udział w IV Międzynarodowej Edycji VIII Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej-PRZERWA NA CZYTANIE 2023.
Dziękuję bardzo za Wasze piękne zaangażowanie w działania oraz przedsięwzięcia związane z propagowaniem czytelnictwa.
Zostały one zauważone i docenione!!!
mgr Anna Klimowicz
12 lekcji i multimedia na temat licealnych lektur szkolnych!!!
Lektury szkolne, traktowane przez Uczniów czasami jak zło konieczne, przedstawione w ciekawej formie - za pomocą projektu, konkursu, innowacji - mogą się wydać dzieciom i młodzieży naprawdę interesujące…
Zachęcam do zapoznania się ze scenariuszami związanymi z lekturami obowiązującymi na każdym poziomie edukacyjnym oraz materiałami.
Każda lekcja składa się z kilku wykładów (każdy ok. 15-30 min) oraz oferty multimediów związanych z tematem.
„Lekcje o człowieku. Klasyka na nowo odczytana” zrealizowano w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Lekcje dotyczą lektur z  przekroju całej historii literatury polskiej – od Bogurodzicy do Olgi Tokarczuk.
Więcej informacji uzyskacie na stronie- Biblioteka w szkole.
mgr Anna Klimowicz
Ponad 15 milionów obiektów cyfrowych!!!
 
Portal kronika.gov.pl gromadzi w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki. Został uruchomiony po to, żeby umożliwić użytkownikom Internetu powszechny dostęp do cyfrowych zbiorów, a instytucjom i prywatnym kolekcjonerom przechowywanie swoich zbiorów w sposób bezpieczny i bezpłatny.
 
To multiwyszukiwarka, dzięki której w łatwy sposób można dotrzeć do udostępnionych materiałów bibliotecznych, muzealnych czy archiwalnych. Każdy użytkownik może dowolnie wykorzystywać je w swoich pracach, badaniach czy projektach.
 
Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych, w tym m.in.:
 
 • książki,
 • czasopisma,
 • fotografie,
 • grafiki i rysunki,
 • zbiory muzealne,
 • zbiory archiwalne.
           
Większa dostępność zasobów cyfrowych
 
Wszyscy zainteresowani skorzystają ponadto z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych, poznają książki mniej znanych autorów, a nawet stworzą własną, wirtualną kolekcję zasobów kultury. Portal kronika.gov.pl to większa dostępność cyfrowych dzieł, lepsza jakość, a także możliwość ponownego wykorzystywania zasobów w innowacyjnych aplikacjach i usługach.
 
Więcej informacji na temat funkcjonalności nowego można znaleźć w zakładce Pomoc.
 
Informacja o zasobach portalu kronika.gov.pl oraz podgląd tych zasobów jest możliwy także za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 
mgr Anna Klimowicz
Jakie są najlepsze książki 2023 roku? Sprawdźcie bestsellery książkowe 2023, które warto przeczytać!!!
Jakie są najlepsze książki 2023 roku? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi – wiele zależy od tego, jakie gatunki się lubi. Poniżej znajdziecie najlepsze i dobre książki 2023 roku, które zostały wydane w Polsce oraz te, które przez jakiś czas nie były dostępne w księgarniach, ale nastąpił ich np. dodruk i które w rankingach zajmują wysokie miejsca. Książki te nie są ułożone od najlepszych do najgorszych – każda z nich jest inna, wyjątkowa i zasługuje na to, by ją przeczytać…
Najlepsze książki 2023 roku, które warto przeczytać:
 • „Dawno     temu w Warszawie”
 • „Do raju”
 • „Yellowface”
 • „Ten się     śmieje, kto ma zęby”
 • „Informacja     zwrotna”
 • „Lekcje     chemii”
 • „Bezgłos”
 • „Przyjaciele,     kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz”.
Zachęcam do czytania, bo- jak mawiał Demokryt-  
„Książki są lekarstwem dla umysłu”…
mgr Anna Klimowicz
Na długie jesienne i zimowe wieczory
 
Za oknem mróz i śnieg, a my w wygodnym fotelu, okryci pledem, z ciepłą herbatą lub aromatyczną kawą i oczywiście z książką w ręku. A skąd wziąć ciekawą lekturę?
 
Zapraszamy po nią do biblioteki szkolnej. Pojawiły się bowiem na półkach nowe pozycje, podarowane przez jedną z uczennic naszej szkoły, której bardzo dziękujemy. A wszystkich zainteresowanych dobrą książką jeszcze raz zapraszamy, bo:
 
„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach” – Cyceron
 
Alicja Chruściel
Senat ustanowił Rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej, mając nadzieję, że będzie to nie tylko doskonała okazja do pełniejszego zaprezentowania postaci poetki, jej twórczości, ale także do debaty na temat miejsca poetyckiego słowa we współczesnym świecie…
W tym roku świętować będziemy również  100. rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej- poetki, która fascynuje czytelników na całym świecie, ambasadorki polskiej kultury za granicą. Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków. Tematy, które poruszała w swojej poezji, wciąż są aktualne. Forma, jaką się posługiwała, ciągle zachwyca mistrzostwem.
Wisława Szymborska to laureatka Literackiej Nagrody Nobla.
Polska poetka i eseistka, osoba bardzo skromna i ceniąca przede wszystkim spokój.
Była to wspaniała kobieta, która nie przepadała za wywiadami, celebracją i dużymi imprezami, w których musiała uczestniczyć.
Zachęcam do zapoznania się z informacjami- ciekawostkami dotyczącymi W. Szymborskiej:
1. Czy wiesz, że między Ojcem Poetki Wincentym Szymborskim, a jej matką Anną Marią Rottermund była bardzo duża różnica wieku, ojciec w dniu ślubu miał 49 lat, a matka 28 lat.
2. Wisława Szymborska nienawidziła mówić o swym życiu prywatnym, uważała, że taka wiedza jest kompletnie niepotrzebna innym, obcym dla niej osobom. Trzymała się tej decyzji do  ostatnich chwil życia i tylko nieliczni mogli wejść do jej życia.
3. Czy wiesz, że Wisława Szymborska, tak naprawdę miała na imię Maria Wisława Anna Szymborska? Wisława to jej drugie imię, jednak posługiwała się nim na co dzień.
4. Wisława Szymborska miała niebanalną propozycję od znanej nam artystki Edyty Górniak, o napisanie dla niej tekstu piosenki, jednak poetka odmówiła i współpraca nigdy nie doszła do skutku.
5. Jej pasją było również kolekcjonowanie pocztówek, które zdobywała na licznych wyjazdach.
6. Czy wiesz, że Poetka nigdy nie ukończyła studiów? Związane to było z bardzo złą sytuacją finansową Wisławy Szymborskiej. Mówiąc wprost, nie miała na to pieniędzy.
7. Ulubionym serialem Noblistki była „Niewolnica Izaura”.
8. Wisława Szymborska bardzo ceniła Andrzeja Gołotę, jednak nigdy nie udało się jej, jego poznać. Niestety nie wystarczyło na to czasu, bądź możliwości.
9. Poetka w 1943 roku pracowała na kolei, dlatego nie została ona wywieziona na roboty przymusowe do III Rzeszy. W innym przypadku, byłaby również obozie pracy.
10. Wisława Szymborska była nałogową palaczką, zmarła ona na skutek raka płuc, którego dostała przez wieloletnie palenie. Zmarła w 2012 roku w wieku 89 lat.
11. Dzieła Poetki zostały przetłumaczone na 42 języki. Dzięki czemu nie tylko Polacy mogą podziwiać jej niezwykła i nietuzinkową twórczość.
12. Wisława Szymborska była wielką fanką kiczu. Zawsze była obdarowywana przez swoich fanów przedmiotami, które kolekcjonowała. Najlepsze i najbardziej kiczowate prezenty, lądowały na jej reprezentacyjnej półce, która była usytuowana w miejscu gdzie można było ją swobodnie podziwiać.
13. Poetka nie dbała o swoje zdrowe odżywianie. Często zamawiała ona jedzenie na telefon w tym, jedzenie z KFC. Zamawiała ona głównie pikantne skrzydełka, których była fanką. Cześć ich zjadała jednak, drugą część mroziła, a następnie odmrażała w odpowiednim momencie i smażyła. Dzięki jej rozpoznawalności Fast foody wysyłały do niej podziękowania oraz miała ona możliwość darmowego odżywiania się w tych miejscach.
14. Wisława Szymborska nie tylko zasłynęła ze swych pięknych wierszy, ale zajmowała się ona również graficzną stroną swoich dzieł. Stworzyła ona rysunki do podręcznika do nauki języka angielskiego oraz wysyłała wyklejanki do najbliższych znajomych. Dużą liczbę wyklejanek można podziwiać w znanej szufladzie Szymborskiej.
15. Szymborska była zapaloną czytelniczką, uwielbiała czytać książki i pochłaniała je w mgnieniu oka. Od lat 80 do 2002 roku pisała ona felietony, czyli lektury nieobowiązkowe. W 2015 roku ukazał się 800- stronicowy zbiór wszystkich lektur nieobowiązkowych.
16. Fundacja Wisławy Szymborskiej została założona w kwietniu 2012 roku. Testament przez nią zostawiony nakazywał założenie fundacji, która zostanie nazwana jej imieniem. W jej zarządzie, zgodnie z wolą Pisarki, zasiadają Teresa Walas, Michał Rusinek oraz Marek Bukowski.
17. Małżeństwo dziadka Wisławy, Antoniego Szymborskiego, nie było zbyt udane, jego teściowa należała do dość specyficznych osób, pewnego dnia zajechała ona bryczką pod ich dom i zabrała Żonę Stanisławę, oraz dziecko do swojego domostwa w Czartkach.
18. Szymborska w okresie stalinizmu należała do zwolenników realizmu socjalistycznego.
19. Szymborska nienawidziła rozgłosu medialnego, kiedy otrzymała nagrodę Nobla i udzielała zatrważająco dużo różnych wywiadów, zamknęła się w sobie i przez ponad dwa lata od otrzymania tej prestiżowej nagrody nie napisała ani jednego wiersza. Wywiady były dla niej uciążliwą sprawą, a jeśli chodzi o płaszczyznę życia prywatnego, w ogóle nie należało tego tematu poruszać, ponieważ nie godziła się ona na jakiekolwiek rozmowy o jej prywatnym życiu.
20. Poetka bardzo ceniła odziedziczony po dziadku pamiętnik, który w 2000 roku został wydany i nazwany „Burzliwe fortuny obroty. Pamiętnik 1831-1888".
mgr Anna Klimowicz
O BIBLIOTERAPII…
14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Biblioterapii.
Dzień ten został ustanowiony w 2016 roku w 19. rocznicę zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
Biblioterapia jest podejściem terapeutycznym, które wykorzystuje książki w celu wspierania zdrowia psychicznego, radzenia sobie z zaburzeniami, a także wspierania samorozwoju.
Głównym założeniem tej dziedziny psychologii, jest fakt, że pacjenci identyfikują się z postaciami literackimi, które w swoim zachowaniu czy postawie przypominają im swoje reakcje. W wyniku utożsamiania się z postacią literacką pacjent odkrywa nowe sposoby interakcji z otaczającą rzeczywistością.
Do korzyści wynikających z biblioterapii można zaliczyć:
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów,
 • Zwiększanie empatii,
 • Wzmacnianie samoświadomości,
 • Zyskanie nowej perspektywy,
 • Samo rozpoznanie i zrozumienie swoich emocji     i zachowań.
Warto pamiętać, iż „przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego…”.
mgr Anna Klimowicz
OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTELNICZA- CZYTAJ PL
Drodzy Czytelnicy!
Zachęcam do udziału w kolejnej odsłonie Akcji Czytelniczej- CZYTAJ PL, która rozpocznie się już 2 listopada.
Będziecie mogli skorzystać z  bezpłatnej wypożyczalni ebooków i audiobooków- zostanie udostępnionych aż 18 starannie wyselekcjonowanych, atrakcyjnych tytułów.
Komplet grafik, zawierających kody QR z dostępem do wirtualnej biblioteki, udostępnię pod koniec października.
mgr Anna Klimowicz
  
IV MIĘDZYNARODOWA EDYCJA VIII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI BICIA REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWACH
Z przyjemnością informuję, iż Nasza Szkoła po raz kolejny włączyła się w Akcję Czytelniczą, która miała na celu propagowanie czytelnictwa.
Patronat Honorowy nad akcją objęła Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Patronat medialny nad akcją objęła Fundacja Powszechnego Czytania, Polska Sekcja IBBY, Stowarzyszenie EBIB- Elektroniczna Biblioteka, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Szkolne Online, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Rabka Festival, LEGIMI.
Pomysł ten spotkał się z aprobatą oraz ciepłym przyjęciem ze strony Społeczności Uczniowskiej.
W tym przedsięwzięciu wzięli udział Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi, którzy prezentowali swoje ulubione pozycje książkowe, czytając wybrane fragmenty i zachęcając swoich kolegów i koleżanki po sięgnięcia właśnie po tę pozycję.
Nie zabrakło bajek, powieści psychologicznych, kryminałów czy powieści historycznych.
Dziękuję za Wasze piękne zaangażowanie, za Waszą kreatywność…
Zachęcamy do czytania oraz udziału w kolejnych przedsięwzięciach i akcjach czytelniczych, bo, jak mawiał Umberto Eco:
„Kto czyta książki, żyje podwójnie…”.
mgr Anna Klimowicz


 
Tydzień Noblowski 2023 w CKZiU
Już drugi rok trwa współpraca naszej szkoły z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy zaliczeni w poczet szkół partnerskich, co niewątpliwie jest dla nas nobilitacją.
 
„Tydzień Noblowski to wielkie święto nauki, które ma na celu popularyzację wiedzy na temat osiągnięć wyróżnianych Nagrodami Nobla”- podkreślają autorzy projektu.
 
Nauczyciele naszej szkoły mieli możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez Centrum Współpracy i Dialogu UW. Przedstawili je młodzieży na lekcjach, co pozwalało na bezpośredni kontakt ze światem nauki, przybliżało dokonania Noblistów, pokazywało różne opinie i oceny ich dorobku naukowego.
 
Po raz kolejny bardzo dziękujemy Organizatorom projektu za bardzo ciekawe dyskusje i materiały informacyjne. To było święto nauki.
 
Alicja Chruściel
  
LICEALIŚCI CZYTALI „Nad Niemnem”…
Społeczność Uczniowska CKZiU, jak co roku, dołączyła do tegorocznej- już 12.- odsłony akcji "Narodowe Czytanie" organizowanej pod Patronatem Pary Prezydenckiej.
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi, na lekcji języka polskiego, przenieśli się w świat niezwykłych literackich opisów polskiej przyrody, polskiego życia, tamtych czasów po Powstaniu Styczniowym, czytając fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej- „Nad Niemnem”.
„Nad Niemnem” powstawała od 1886 do 1887 roku i jest najbardziej znaną powieścią tej pisarki. Orzeszkowa pisała także opowiadania, nowele, teksty dla pisma „Bluszcz”, a kobiety zawdzięczały jej walkę o ich prawa i świetne postaci kobiece w książkach.  
Nieprzypadkowo nazywano Orzeszkową „młodszą siostrą Mickiewicza”, a jej „Nad Niemnem”, ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne, porównywano do „Pana Tadeusza”.
„Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę  
Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku.
Narodowe Czytanie jest doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się z ważnymi pozycjami literatury polskiej, dlatego też- z radością i niecierpliwością- czekamy już na kolejną odsłonę tego ważnego przedsięwzięcia…
Dziękuję za Wasze zaangażowanie!
mgr Anna Klimowicz


 


 
Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczo- Edukacyjnej „CZYTAMY Z SERCEM”
W tym roku Fundacja Serce Dziecka stała się partnerem Ogólnopolskiej Akcji „Czytamy z Sercem” skierowanej do szkół, bibliotek oraz innych instytucji oświatowych.
Fundacja działa na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca, troszczy się o serca młodych ludzi i szerzy wiedzę, jak o nie dbać.
Finał akcji „Czytamy z Sercem” będzie miał miejsce 29 września z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca.
mgr Anna Klimowicz
LOKALIZACJA I KONTAKT
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782 958 313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    

GODZINY PRZYJĘĆ PETENTÓW
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
ZAPRASZAMY NA:
© CKZiU. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści