Grono Pedagogiczne - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści
mgr Joanna Benska
bibliotekarz,
biologia,
język angielski
mgr Jolanta Bomba
matematyka,
fizyka,
informatyka
mgr Alicja Chruściel
bibliotekarz,
język polski
mgr Katarzyna Dworok
biologia
mgr Agnieszka Jonik - Gawron
przedmioty zawodowe w zawodzie technik usług kosmetycznych
mgr Ludgarda Krawczyk
przedmioty zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,
przedmioty zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna
mgr Anna Klimowicz
bibliotekarz,
język polski
wiedza o kulturze
mgr Hanna Krupa

mgr Kinga Kuś
język niemiecki
mgr Małgorzata Kozioł
język angielski
mgr Tomasz Maniura
wychowanie fizyczne
mgr Anna Maciów
podstawy przedsiębiorczości,
ekonomia w praktyce
mgr Mariola Michna
język migowy
mgr Iwona Michalak-Małek

mgr Marcin Myśliński
Historia,
Wiedza o społeczeństwie
Historia i Społeczeństwo
mgr Iwona Pasieka
geografia,
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jadwiga Radziemska-Pobudejska

mgr Patrycja Radzioch-Groszewska
przedmioty zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna
mgr Beata Stężała
pedagog,
chemia,
fizyka,
inforamtyka
mgr Ewelina Pokaczajło
Doradca Zawodowy,
Filozofia,
komunikacja społeczna z elementami treningu kreatywności
dr Ewa Szałkowska
przednioty w zawodzie BHP
dr Wiesłąw Szuta
religia
mgr Monika Uherek-Mutz
przednioty w zawodzie terapeuta zajęciowy
Lokalizacja i kontakt
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782958313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    
Godziny przyjęć petentów
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Wróć do spisu treści