Grono Pedagogiczne - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści
mgr Joanna Benska
bibliotekarz,
biologia,
język angielski
mgr Jolanta Bomba
matematyka,
fizyka,
informatyka
mgr Alicja Chruściel
bibliotekarz,
język polski
mgr Katarzyna Dworok
biologia
doradca zawodowy
mgr Sara Dyllong
matematyka
mgr Anna Klimowicz
bibliotekarz,
język polski
mgr Ludgarda Krawczyk
przedmioty zawodowe
w zawodzie opiekun medyczny,
mgr Kinga Kuś
język niemiecki
mgr Barbara Kemska-Guga
zajecia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Jonik - Gawron
przedmioty zawodowe w zawodzie technik usług kosmetycznych
mgr Tomasz Maniura
wychowanie fizyczne
mgr Anna Maciów
podstawy przedsiębiorczości,
ekonomia w praktyce
mgr Magdalena Majchrzak
jezyk angielski
mgr Małgorzata Kozioł
język angielski
mgr Mariola Michna
język migowy
mgr Iwona Pasieka
geografia,
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dorota Opałka
Historia,
Wiedza o społeczeństwie
Historia i Społeczeństwo
mgr Bożena Opiełka
przedmioty zawodowe
w zawodzie opiekunka dziecięca,
mgr Ewelina Pokaczajło
Doradca Zawodowy,
Filozofia,
komunikacja społeczna z elementami treningu kreatywności
mgr Jadwiga Radziemska-Pobudejska
zajecia rewalidacyjne
dr Ewa Szałkowska
przednioty w zawodzie BHP
dr Wiesłąw Szuta
religia,
etyka
mgr Beata Stężała
pedagog,
chemia,
fizyka,
informatyka
mgr Teresa Wączek
przedmioty zawodowe
w zawodzie opiekunka dziecięca,
w zawodzie opiekun medyczny,
bhp
  
mgr Ewa Dudek
  
przedmioty zawodowe – KKZ – technik administracji
  
mgr inż. Włodzimierz Ślimak
przedmioty zawodowe KKZ rolnik
mgr inż. Stanisław  Kowalczyk
przedmioty zawodowe KKZ rolnik
  
mgr Wojciech Marcol
  przedmioty zawodowe – KKZ – technik administracji
  
mgr Iwona Lampka
przedmioty zawodowe – KKZ – technik administracji
Lokalizacja i kontakt
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782958313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    
Godziny przyjęć petentów
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Wróć do spisu treści