. . . .
Print

 

Zasadnicza Szkoła Medyczna Psychiatrycznych Asystentek Pielęgniarskich Dla Pracujących

Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarstwa Ogólnego dla Pracujących (1961-1965)

Początki kształcenia medycznego w Lublińcu związane są z założeniem Zasadniczej Szkoły Medycznej Psychiatrycznych Asystentek Pielęgniarskich dla Pracujących. Szkoła ta rozpoczęła swoją działalność w październiku 1961 Całe grono pedagogiczne odpowiedzialne było za organizację pracy pozalekcyjnej uczniów, rozwój życia kulturalno – rozrywkowego młodzieży, kształcenie wrażliwości estetycznej i nawyków kulturalnych, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

W 1962 roku otwarto również Zasadniczą Szkołę Medyczną Asystentek Pielęgniarstwa Ogólnego dla Pracujących. W ciągu istnienia Zasadniczej Szkoły Medycznej ukończyło ją 81 asystentek pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz 25 asystentek pielęgniarstwa ogólnego .

 

Liceum Medyczne Pielęgniarstwa dla Pracujących

(1965 – 1970)

1 września 1965 roku zostało otwarte Liceum Medyczne Pielęgniarstwa dla Pracujących. Głównym zadaniem szkoły było „umożliwienie pracującym absolwentom zasadniczej szkoły medycznej lub innym osobom posiadającym wykształcenie uznane za równorzędne (…) zdobycia średniego wykształcenia zawodowego i ogólnego. Uczennice oprócz zajęć teoretycznych każdego roku odbywały dwumiesięczne praktyki zawodowe, podczas których doskonaliły swoje umiejętności.

Już od samego początku istnienia szkoły można mówić o pracy dla środowiska. To przyszłe asystentki uczyły się nieść pomoc chorym, a współpraca ze szpitalem pomogła te cele realizować.
 

Medyczne Studium Zawodowe z Wydziałem Pielęgniarstwa Psychiatrycznego (1973 – 1977)

 Od początki lat 70-tych szkoła nawiązała współpracę z jednostką wojskową stacjonującą w naszym mieście.

Która absolwentka nie pamięta wieczorków tanecznych, pierwszych zauroczeń, miłości, wylanych łez.

Przez długie lata wspólne dyskoteki sprawiały radość żołnierzom i naszym uczennicom.

No, może nieco mniej opiekującym się słuchaczkami nauczycielom

 

Prezentacja zdjęć szkoły: Lublinieckiej szkole będącej filią Zespołu Szkół Medycznych w Częstochowie(1977 – 1985)

           W latach 1977-1985 rozwija się współpraca ze środowiskiem. Nadal niektóre wieczory wypełniała muzyka i taniec.

     To kontynuacja dyskotek z żołnierzami, ale także nauczyciele i uczniowie włączyli się w organizację dnia dziecka, festynów ale dzieci pracowników służby zdrowia.

Organizowane były wspólne wyjazdy na wykopki. Prężnie zaczęło działać szkolne koło PCK.


Zespół Szkół Medycznych w Lublińcu samodzielną placówką edukacyjną (1985 – 2001)

Od momentu powstania Liceum Medycznego zaczął działać wolontariat. Szkoła nawiązała współpracę z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Nasi uczniowie nieśli pomoc dzieciom ze szkoły specjalnej- organizując wspólne spotkania, zabawy, przygotowując drobne upominki i poczęstunki.

Zaczęliśmy współpracę z DPS „Zameczek” od samego początku jego powstania. Wolontariusze wiele godzin spędzali z podopiecznymi, wywołując na ich twarzach uśmiech. Współpraca ta traw do dziś! Pomagaliśmy w świetlicy środowiskowej „Mrowisko”, nawiązaliśmy współpracę z Domem Dziennego Pobytu i oddziałem dziecięcym tutejszego szpitala.

Ale także jako szkoła medyczna zaczęliśmy promocję zdrowia w różnych palcówkach oświatowo – wychowawczych.

Zaowocowało to trwającą do dziś współpracą.

Wraz pojawieniem się nowego kierunku opiekunka dziecięca- poszerzył się zakres naszych działań. Nawiązaliśmy współpracę z lublinieckimi przedszkolami i żłobkiem.

Uczniowie chętnie pracowali nad scenariuszami przedstawień dla dzieci, które nie tylko bawiły i sprawiały radość milusińskim, ale także promowały zdrowie.

Wychodziliśmy także do Zakładu karnego dla kobiet. Przygotowując program z okazji Wigilii, ale także takie, które pokazywały świat wartości- skłaniając do refleksji. Były to trudne spotkania, ale przynoszące nam wiele satysfakcji.

Nasza współpraca trwa nadal! Teraz już nie tylko my odwiedzamy Zakład Karny. Również do nas przychodzą osadzone, by przedstawić własne programy artystyczne, bardzo głębokie, poruszające - bo prawdziwe, mówiące o poszukiwaniu dobra, prawdy, o próbach wydostania się z upadku.

W tym czasie nawiązaliśmy także współpracę z „Domem dziecka” w Ciasnej. Pierwsze odwiedziny wychowanków były z okazji „Mikołajek”

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (2002 – 2012)

 Od 2002 wprowadzono innowacyjne formy współpracy z rodzicami. Przygotowujemy przedstawienia, ukazujące trudne problemy młodzieży, ich relacje z rówieśnikami i rodziną. Zapraszamy do dyskusji, wspólnie omawiamy i poszukujemy przyczyn trudności w nauce itp.

To także czas kolejnych inicjatyw – organizowaliśmy z pełnym rozmachem olimpiadę dla osób sprawnych inaczej, happening „Dzień bez papierosa”. Włączyliśmy się w dzieło „Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomoc”

Szkoła także zajęła się zdobywaniem umiejętności dyskutowaniem podczas pierwszych szkolnych debat.

Uczyliśmy także jak zdrowo i prawidłowo się odżywiać. Pomagaliśmy osobom przebywającym w DPS Kombatant, prowadząc pogadanki i pokazy dotyczące obserwacji własnego ciała.

Farmaceuci uczyli jak korzystać z ziół.

Powstające nowe kierunki rozwijały współpracę ze środowiskiem.

W dalszym ciągu wolontariusze są obecni w DPS „Zameczek”. Włączamy się także w akcję „Szlachetna paczka”.

Wychodzimy do Zakładu Karnego dla Kobiet.

Promujemy zdrowie we wszystkich typach szkół i wielu przedszkolach na terenie miasta.

Zorganizowaliśmy akcję „Stop Przemocy”, w którą włączyły się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna.

W szkole odbywają się kolejne debaty, obchodzimy także „dzień wolontariatu”.

Współpracujemy jeszcze z Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Klubem AA „Nadzieja” i innymi instytucjami na terenie miasta

Włączamy się w podejmowane przez nich inicjatywy, które służą pomaganiu drugiemu człowiekowi.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - CKZiU (od 19.10.2012r.)

Powstanie Centrum stawia przed mim zadania: 

  • kształcenie w szkołach dla młodzieży,
  • kształcenie w szkołach dla dorosłych,
  • organizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych,
  • kształcenie w formach pozaszkolnych: kursy z zakresu poszczególnych kwalifikacji zawodowych,
  • organizowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników,
  • przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • realizacja zadań z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Szkoła kontynułuje działalność na rzecz srodowisko i drugiego czlowieka, stawia na rozwój zainteresowań, kształtowanie osobowości młodego człowieka

 

 

Prawa autorskie

Obecnie na stronie jest:

We have 98 guests and no members online

Statystyka strony

Copyright 2011 Historia szkoły. Custom Footer text
Joomla templates 1.7 by Hostgator