. . . .
Print

O szkole

Celem działalności III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi oraz Technikum nr 5 jest połączenie nauczania, zgodnego z podstawą programową oraz alternatywnego spojrzenia na naukę. Chcemy wykształcić u naszych uczniów - przede wszystkim - umiejętności, które są niezbędne do sprawnego i mądrego poruszania się w wielu obszarach życia zawodowego i osobistego. Kładziemy nacisk na efektywne sposoby kształcenia poprzez rozwijanie zdolności poznawczych, takich jak: pamięć, uwaga i twórczość. Każdy uczeń jest dla nas kimś wyjątkowym, dlatego staramy się wspierać go we wszechstronnym rozwoju.

Read more: o szkole

Print


III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi

Klasa medyczno - kosmetyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Język obcy (angielski lub niemiecki)

Biologia

Propozycja stworzenia klasy medyczno - kosmetycznej, powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy oraz zainteresowań absolwentów szeroką tematyką nauk o zdrowiu. Szkoła oferuje, poza zajęciami obowiązkowymi, zajęcia uzupełniające: Podstawy kosmetologii dla obszaru kosmetycznego oraz Zajęcia laboratoryjne, dotyczące badań cytologicznych i histologicznych dla obszaru medycznego. Zajęcia będą się odbywać w profesjonalnych pracowniach, którymi dysponuje szkoła.

Chcemy, aby uczniowie tego kierunku odznaczali się wyjątkową wiedzą medyczną lub kosmetyczną, którą będą wykorzystywać w praktyce już podczas nauki w liceum.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, a także dla wszystkich, pragnących pogłębić wiedzę i nabyć konkretne umiejętności z zakresu biologii medycznej i kosmetologii.

 

Klasa o profilu ogólnym

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Język obcy (angielski lub niemiecki)

Biologia lub drugi język obcy

Klasa o profilu ogólnym, powstała z myślą o absolwentach, którzy nie mają sprecyzowanych zainteresowań i chcą poszerzyć wiedzę ogólną szczególnie w zakresie języków obcych lub biologii.

Chcemy, aby uczniowie tego kierunku poprzez czas nauki w liceum poszerzyli swoją wiedzę, która nie ograniczy ich możliwości wyboru późniejszej drogi edukacyjnej lub zawodowej.

Jednocześnie uczniowie tej klasy będą mieli okazję do rozwoju swoich zainteresowań uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.

Nauka w tej klasie przygotuje do podjęcia dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.

 

Print


Technikum nr 5

Technik organizacji reklamy/ Technik handlowiec

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Język obcy (angielski lub niemiecki)

Wiedza o społeczeństwie

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom aktualnego rynku pracy, na którym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds. sprzedaży i reklamy uruchamiamy nabór do klasy, kształcącej w zawodzie technika organizacji reklamy oraz technika handlowca. Uczeń, po zakończeniu nauki zdobywa następujące kwalifikacje: w zawodzie technika organizacji reklamy - sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych; w zawodzie technika handlowca - prowadzenie sprzedaży i prowadzenie działalności handlowej. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika organizacji reklamy będą dotyczyć prowadzenia i sprzedaży usług reklamowych, tworzenia przekazów reklamowych, projektowania reklam, tworzenia planów medialnych oraz badania skuteczności reklam. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika handlowca to m.in. organizacja i techniki sprzedaży, towar jako przedmiot handlu, obsługa klientów czy marketing w działalności handlowej. Oferujemy także pakiet zajęć dodatkowych, wspomagających kształcone w tym zawodzie kwalifikacje w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Nauka w naszej szkole przygotowuje zarówno do podjęcia pracy jak również do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.

Zapraszamy osoby kreatywne o zainteresowaniach artystycznych (plastycznych), przedsiębiorczych, społecznych lub usługowych.

 

Prawa autorskie

Obecnie na stronie jest:

We have 75 guests and no members online

Statystyka strony

Copyright 2011 Kierunki kształcenia dla młodzieży. Custom Footer text
Joomla templates 1.7 by Hostgator