. . . .
Drukuj

 

Profilaktyka. 4 kwietna 2019

p 4Tymi słowami zaczyna się porusza­jący i zmusza­jący do reflek­sji spek­takl teatralny „Szczęś­cie za rogatką”. Przed­staw­ie­nie składało się z szeregu scen ukazu­ją­cych różne aspekty uza­leżnienia od narko­tyków i alkoholu. Poz­na­jemy kole­jne postaci, które miały nieszczęś­cie zetknąć się z tą patologią, przy­czyny i kon­sek­wencje ich zachowań.

Zakończe­nie spek­taklu to pod­sumowanie ich losów, a także próba odpowiedzi na pytanie jak można zapo­biec podob­nym sytu­acjom. Przed­staw­ie­nie dopeł­niła ciekawa scenografia, znakomita muzyka i doskon­ała gra doświad­c­zonych aktorów z częs­to­chowskiego teatru „Małgo”.

Wystąpili: Pan Bog­dan Wąchała, Marcin Gar­ncarek

Prawa autorskie

Obecnie na stronie jest:

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka strony

Copyright 2011 Profilaktyka. 4 kwietna 2019 . Custom Footer text
Joomla templates 1.7 by Hostgator