. . . .
Drukuj

 

lod

Z dniem 1 września 2012 r. rozpoczyna działalność

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublińcu

 

(szkoła publiczna bezpłatna utworzona na podstawie uchwały Nr 225/XIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 maja 2012 r.)

 

Z O S T A Ń     S Ł U C H A C Z E M    L I C E U M !

 

z siedzibą w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48

 

(budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

 

Oferta skierowana jest do absolwentów gimnazjów, 8-klasowych szkół podstawowych oraz zasadniczych szkół zawodowych, którzy w roku przyjęcia do szkoły uzyskują pełnoletniość.

 

Kandydaci są przyjmowani bez egzaminów wstępnych! Nauka jest bezpłatna!

 

Nauka trwa 3 lata, słuchacze klasyfikowani są semestralnie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( w sobotę i niedzielę).

 

Uczniowie deklarują wybór języka obcego (J. angielski lub J. niemiecki).

 

Po ukończeniu pierwszej klasy, uczniowie muszą dokonać wyboru obowiązkowego rozszerzenia z przedmiotów: biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

 

Uczniowie po ukończeniu pierwszej klasy, mogą dokonać wyboru nieobowiązkowego rozszerzenia spośród przedmiotów: chemia, fizyka, matematyka i historia

 

 

 

Absolwent szkoły uzyskuje wykształcenie średnie i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

Słuchacz, który podjął naukę w I Liceum może równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie I Liceum i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, pozwala na uzyskanie tytułu technika.

 

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych, w których zdobędą kwalifikacje w określonym zawodzie, lub – po zdaniu egzaminu maturalnego – w szkołach wyższych.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie CKZiU Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34/3511436 w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Rekrutacja 2017/2018 - oferta:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - nauka bezpłatna

Zapraszamy wszystkie osóby, które chcą zdobyć wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Nauka trwa dwa lata dla obsewentów szkół zawodowych.

Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmujemy do klasy  2.

Prawa autorskie

Obecnie na stronie jest:

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka strony

Copyright 2011 I Liceum dla Dorosłych . Custom Footer text
Joomla templates 1.7 by Hostgator