Prawo Szkolne - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści
Statut i regulaminy CKZiU
Statut Szkoły
Procedura postępowania w razie wypadku ucznia CKZIU
Regulamin Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych
Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Wilk telefon: 34 351 05 19 mail: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl

Lokalizacja i kontakt
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782958313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    
Godziny przyjęć petentów
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Wróć do spisu treści